TÍTOL D’ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN MASCULINITATS, GÈNERE I IGUALTAT

DIRECTORA: Dra. Anastasia Téllez Infantes

Universidad Miguel Hernández de Elche (España)

Tipues de Títol: Especialista Universitari (4t Edició)

Perfil: Professional

Modalitat: En línia

Metodologia: Docència 100% en línia amb tutorizació virtual

Requisits d’ Accés: Titulació Universitária

Preinscripció: 02/05/2023 a 30/9/2023

Matriculació: 15/05/2023 a 30/09/2023

Inici del curso: 3 de octubre de 2023

Duració del curs académic: del 03/10/2023 a 30/09/2024

Crèdits: 30 ECTS

Preu de la matrícula: 1037,70 euros